Bảng giá Masta cập nhật liên tục theo ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIRPODS

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá MODEL Tình Trạng Ghi Chú
Airpods 1 Hết New 100% Chưa active Nguyên seal Zin
Airpods 2 – [Sạc Có Dây] 3.450.000 ZA, AM, ZP New 100% Chưa active Nguyên seal Zin
Airpods 2 – [Sạc Không Dây] Call Đặt Hàng ZA, AM, ZP New 100% Chưa active Nguyên seal Zin
Airpods Pro 6.700.000 ZA, AM, ZP New 100% Chưa active Nguyên seal Zin
Airpods 1 Call Đặt Hàng Like New
Airpods 2 – [Sạc Có Dây] Call Đặt Hàng Like New
Airpods 2 – [Sạc Không Dây] Call Đặt Hàng Like New
Airpods Pro Call Đặt Hàng Like New
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá MODEL Tình Trạng Ghi Chú
Airpods 1 – [Tai Lẻ] Call Đặt Hàng
Airpods 2 – [Tai Lẻ] – [Sạc Có Dây] Call Đặt Hàng
Airpods 2 – [Tai Lẻ] – [Sạc Không Dây] Call Đặt Hàng
Airpods Pro – [Tai Lẻ] 2.699.000
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá MODEL Tình Trạng Ghi Chú
Airpods 1 – [Dock Sạc] 1.200.000 New 100% Hàng Trả Bảo Hành Chưa qua sử dụng
Airpods 2 – [Dock Sạc] – [Sạc Có Dây] 1.650.000 New 100% Hàng Trả Bảo Hành Chưa qua sử dụng
Airpods 2 – [Dock Sạc] – [Sạc Không Dây] Call Đặt Hàng New 100%
Airpods Pro – [Dock Sạc] Call Đặt Hàng New 100%

APPLE WATCH

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá Màu Sắc Loại Dây Tình Trạng Ghi Chú
APPLE WATCH SERIES 5 – 2019
[S5] – 40 mm – GPS 11.400.000 Gold Pink Sport Band New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 40 mm – GPS 11.000.000 Gray Black Sport Band New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 40 mm – GPS 11.000.000 Silver White Sport Band New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – GPS Call Đặt Hàng Gold Pink Sport Band New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – GPS 11.500.000 Gray Black Sport Band New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – GPS Call Đặt Hàng Silver White Sport Band New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 40 mm – LTE Call Đặt Hàng Gold Pink Sport Band New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 40 mm – LTE Call Đặt Hàng Gray Black Sport Band New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 40 mm – LTE Call Đặt Hàng Silver White Sport Band New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – LTE Call Đặt Hàng Gold Pink Sport Band New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – LTE Call Đặt Hàng Gray Black Sport Band New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – LTE Call Đặt Hàng Silver White Sport Band New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 40 mm – LTE – THÉP Call Đặt Hàng Stainless Steel Sport Band New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 40 mm – LTE – THÉP Call Đặt Hàng Stainless Steel Milanese Loop New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – LTE – THÉP Call Đặt Hàng Gold Stainless Milanese Loop New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – LTE – THÉP Call Đặt Hàng Black Stainless Milanese Loop New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – LTE – THÉP Call Đặt Hàng Gold Stainless Sport Band New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – LTE – THÉP Call Đặt Hàng Black Stainless Sport Band New 100% LL / Nguyên seal Zin
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá Màu Sắc Loại Dây Tình Trạng Ghi Chú
APPLE WATCH SERIES 4
[S4] – 40 mm – GPS Call Đặt Hàng Gray Black Sport Band Like New

/TBH

Apple đã ngưng sản xuất
[S4] – 40 mm – GPS Call Đặt Hàng Gray Black Loop Like New

/TBH

[S4] – 40 mm – GPS Call Đặt Hàng Gold Pink Sport Band Like New

/TBH

[S4] – 40 mm – GPS Call Đặt Hàng Gold Pink Loop Like New

/TBH

[S4] – 40 mm – GPS Call Đặt Hàng Silver White Sport Band Like New

/TBH

[S4] – 40 mm – GPS Call Đặt Hàng Silver White Loop Like New

/TBH

[S4] – 44 mm – GPS Call Đặt Hàng Gray Black Sport Band Like New

/TBH

[S4] – 44 mm – GPS Call Đặt Hàng Gray Black Loop Like New

/TBH

[S4] – 44 mm – GPS Call Đặt Hàng Gold Pink Sport Band Like New

/TBH

[S4] – 44 mm – GPS Call Đặt Hàng Gold Pink Loop Like New

/TBH

[S4] – 44 mm – GPS Call Đặt Hàng Silver White Sport Band Like New

/TBH

[S4] – 44 mm – GPS Call Đặt Hàng Silver White Loop Like New

/TBH

[S4] – 40 mm – LTE Call Đặt Hàng Gray Black Sport Band Like New

/TBH

[S4] – 40 mm – LTE Call Đặt Hàng Gray Black Loop Like New

/TBH

[S4] – 40 mm – LTE 8.800.000 Gold Pink Sport Band New 100% TBH, Chưa qua sử dụng, No Box.

Sử dụng được Esim

[S4] – 40 mm – LTE Call Đặt Hàng Gold Pink Loop Like New

/TBH

[S4] – 40 mm – LTE Call Đặt Hàng Silver White Sport Band Like New

/TBH

[S4] – 40 mm – LTE Call Đặt Hàng Silver White Loop Like New

/TBH

[S4] – 44 mm – LTE Call Đặt Hàng Gray Black Sport Band Like New

/TBH

[S4] – 44 mm – LTE Call Đặt Hàng Gray Pink Loop Like New

/TBH

[S4] – 44 mm – LTE Call Đặt Hàng Gold Pink Sport Band Like New

/TBH

[S4] – 44 mm – LTE Call Đặt Hàng Gold Pink Loop Like New

/TBH

[S4] – 44 mm – LTE Call Đặt Hàng Silver White Sport Band Like New

/TBH

[S4] – 44 mm – LTE Call Đặt Hàng Silver White Loop Like New

/TBH

[S4] – 40 mm – LTE – THÉP Call Đặt Hàng Gold Milanese Loop Like New

/TBH

[S4] – 40 mm – LTE – THÉP Call Đặt Hàng Black Milanese Loop Like New

/TBH

[S4] – 44 mm – LTE – THÉP 12.800.000 Gold Sport Band New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S4] – 44 mm – LTE – THÉP 14.700.000 Gold Milanese Loop New 100% LL / Nguyên seal Zin
[S4] – 44 mm – LTE – THÉP Call Đặt Hàng Black Sport Band Like New/

TBH

[S4] – 44 mm – LTE – THÉP Call Đặt Hàng Black Milanese Loop Like New/

TBH

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá Màu Sắc Loại Dây Tình Trạng Ghi Chú
APPLE WATCH SERIES 3
[S3] – 38 mm – GPS 5.700.000 Gray Black Sport Band New 100% Nguyên seal Zin
[S3] – 38 mm – GPS 5.700.000 Gray Black Loop New 100% Nguyên seal Zin
[S3] – 38 mm – GPS Call Đặt Hàng Gold Pink Sport Band New 100%
[S3] – 38 mm – GPS Call Đặt Hàng Gold Pink Loop New 100%
[S3] – 38 mm – GPS 5.700.000 Silver White Sport Band New 100% Nguyên seal Zin
[S3] – 38 mm – GPS 5.700.000 Silver White Loop New 100% Nguyên seal Zin
[S3] – 42 mm – GPS 6.600.000 Gray Black Sport Band New 100% Nguyên seal Zin
[S3] – 42 mm – GPS Call Đặt Hàng Gray Black Loop New 100% Nguyên seal Zin
[S3] – 42 mm – GPS Call Đặt Hàng Gold Pink Sport Band New 100% Nguyên seal Zin
[S3] – 42 mm – GPS Call Đặt Hàng Gold Pink Loop New 100% Nguyên seal Zin
[S3] – 42 mm – GPS 6.600.000 Silver White Sport Band New 100% Nguyên seal Zin
[S3] – 42 mm – GPS Call Đặt Hàng Silver White Loop New 100% Nguyên seal Zin
[S3] – 38 mm – LTE Call Đặt Hàng Gray Black Sport Band
[S3] – 38 mm – LTE Call Đặt Hàng Gray Black Loop
[S3] – 38 mm – LTE Call Đặt Hàng Gold Pink Sport Band
[S3] – 38 mm – LTE Call Đặt Hàng Gold Pink Loop
[S3] – 38 mm – LTE Call Đặt Hàng Silver White Sport Band
[S3] – 38 mm – LTE Call Đặt Hàng Silver White Loop
[S3] – 42 mm – LTE Call Đặt Hàng Gray Black Sport Band
[S3] – 42 mm – LTE Call Đặt Hàng Gray Pink Loop
[S3] – 42 mm – LTE Call Đặt Hàng Gold Pink Sport Band
[S3] – 42 mm – LTE Call Đặt Hàng Gold Pink Loop
[S3] – 42 mm – LTE Call Đặt Hàng Silver White Sport Band
[S3] – 42 mm – LTE Call Đặt Hàng Silver White Loop
[S3] – 42 mm – LTE – THÉP Call Đặt Hàng Silver Sport Band
[S3] – 42 mm – LTE – THÉP Call Đặt Hàng Black Sport Band
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá Màu Sắc Loại Dây Tình Trạng Ghi Chú
APPLE WATCH SERIES 1
[S1] – 38 mm – THÉP Call Đặt Hàng Trắng Black Sport Band Like New Full phụ kiện: Dây Zin & Sạc
[S1] – 38 mm – THÉP Call Đặt Hàng Đen Black Sport Band Like New Full phụ kiện: Dây Zin & Sạc
[S1] – 42 mm – THÉP 3.500.000 Trắng Black Sport Band Like New Full phụ kiện: Dây Zin & Sạc
[S1] – 42 mm – THÉP 3.500.000 Đen Black Sport Band Like New Full phụ kiện: Dây Zin & Sạc

IPHONE – NEW SEAL

TÊN SẢN PHẨM Màu Sắc Dung Lượng Giá Model Ghi Chú
iPhone 11 GREEN 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 GREEN 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 PURPLE 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 PURPLE 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 RED 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 RED 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 BLACK 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 BLACK 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 WHITE 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 WHITE 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 YELLOW 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 YELLOW 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 – PRO GOLD 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 – PRO GOLD 256gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 – PRO Space Gray 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 – PRO Space Gray 256gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 – PRO Midnight Green 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 – PRO Midnight Green 256gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 – PRO SILVER 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 – PRO SILVER 256gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 – PRO 512GB 512GB Call Đặt Hàng LL/A 1 SIM
iPhone 11 – PRO MAX GOLD 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 – PRO MAX GOLD 256gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 – PRO MAX Space Gray 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 – PRO MAX Space Gray 256gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 – PRO MAX Midnight Green 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 – PRO MAX Midnight Green 256gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 – PRO MAX SILVER 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 – PRO MAX SILVER 256gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 – PRO MAX 512GB 512GB Call Đặt Hàng LL/A 1 SIM
iPhone 11 RED 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 RED 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 BLACK 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 BLACK 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 PURPLE 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 PURPLE 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 RED 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 RED 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 BLACK 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 BLACK 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 PURPLE 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 PURPLE 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 RED 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 RED 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 BLACK 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 BLACK 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 PURPLE 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 PURPLE 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 RED 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 RED 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 BLACK 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 BLACK 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 PURPLE 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 PURPLE 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 RED 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 RED 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 BLACK 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 BLACK 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 PURPLE 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 PURPLE 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 RED 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 RED 128gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 BLACK 64gb LL/A 1 SIM
iPhone 11 BLACK 128gb LL/A 1 SIM

IPHONE – LIKE NEW

PHỤ KIỆN

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá Moldel Tình Trạng Ghi Chú
Apple Pencil 1 2.500.000 New 100% Full Box
Apple Pencil 1 2.180.000 Like New Full phụ kiện

(Đầu chuyển + Đầu bút)

Apple Pencil 1 1.950.000 Like New Không có phụ kiện
Apple Pencil 2 3.2500.00 New 100% Full Box
Apple Pencil 2 2.650.000 Like New Không hộp
Sạc Nhanh Pro Max [Cóc + Dây] 850.000 New 100%
Sạc Nhanh Pro Max [Cóc] 430.000 New 100%
Sạc Nhanh Pro Max [Dây] 430.000 New 100%
Đế Sạc Apple Watch
Hotline: 0988.419.123Zalo: 0988.419.123
Lên đầu trang
TOP