Bảng giá Masta cập nhật liên tục theo ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIRPODS

TÊN SẢN PHẨMĐơn GiáMODELTình TrạngGhi Chú
Airpods 1HếtNew 100%Chưa activeNguyên seal Zin
Airpods 2 – [Sạc Có Dây]3.450.000ZA, AM, ZPNew 100%Chưa activeNguyên seal Zin
Airpods 2 – [Sạc Không Dây]Call Đặt HàngZA, AM, ZPNew 100%Chưa activeNguyên seal Zin
Airpods Pro6.700.000ZA, AM, ZPNew 100%Chưa activeNguyên seal Zin
Airpods 1Call Đặt HàngLike New
Airpods 2 – [Sạc Có Dây]Call Đặt HàngLike New
Airpods 2 – [Sạc Không Dây]Call Đặt HàngLike New
Airpods ProCall Đặt HàngLike New
TÊN SẢN PHẨMĐơn GiáMODELTình TrạngGhi Chú
Airpods 1 – [Tai Lẻ]Call Đặt Hàng
Airpods 2 – [Tai Lẻ] – [Sạc Có Dây]Call Đặt Hàng
Airpods 2 – [Tai Lẻ] – [Sạc Không Dây]Call Đặt Hàng
Airpods Pro – [Tai Lẻ]2.699.000
TÊN SẢN PHẨMĐơn GiáMODELTình TrạngGhi Chú
Airpods 1 – [Dock Sạc]1.200.000New 100%Hàng Trả Bảo HànhChưa qua sử dụng
Airpods 2 – [Dock Sạc] – [Sạc Có Dây]1.650.000New 100%Hàng Trả Bảo HànhChưa qua sử dụng
Airpods 2 – [Dock Sạc] – [Sạc Không Dây]Call Đặt HàngNew 100%
Airpods Pro – [Dock Sạc]Call Đặt HàngNew 100%

APPLE WATCH

TÊN SẢN PHẨMĐơn GiáMàu SắcLoại DâyTình TrạngGhi Chú
APPLE WATCH SERIES 5 – 2019
[S5] – 40 mm – GPS11.400.000GoldPink Sport BandNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 40 mm – GPS11.000.000GrayBlack Sport BandNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 40 mm – GPS11.000.000SilverWhite Sport BandNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – GPSCall Đặt HàngGoldPink Sport BandNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – GPS11.500.000GrayBlack Sport BandNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – GPSCall Đặt HàngSilverWhite Sport BandNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 40 mm – LTECall Đặt HàngGoldPink Sport BandNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 40 mm – LTECall Đặt HàngGrayBlack Sport BandNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 40 mm – LTECall Đặt HàngSilverWhite Sport BandNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – LTECall Đặt HàngGoldPink Sport BandNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – LTECall Đặt HàngGrayBlack Sport BandNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – LTECall Đặt HàngSilverWhite Sport BandNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 40 mm – LTE – THÉPCall Đặt HàngStainless SteelSport BandNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 40 mm – LTE – THÉPCall Đặt HàngStainless SteelMilanese LoopNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – LTE – THÉPCall Đặt HàngGold StainlessMilanese LoopNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – LTE – THÉPCall Đặt HàngBlack StainlessMilanese LoopNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – LTE – THÉPCall Đặt HàngGold StainlessSport BandNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S5] – 44 mm – LTE – THÉPCall Đặt HàngBlack StainlessSport BandNew 100%LL / Nguyên seal Zin
TÊN SẢN PHẨMĐơn GiáMàu SắcLoại DâyTình TrạngGhi Chú
APPLE WATCH SERIES 4
[S4] – 40 mm – GPSCall Đặt HàngGrayBlack Sport BandLike New

/TBH

Apple đã ngưng sản xuất
[S4] – 40 mm – GPSCall Đặt HàngGrayBlack LoopLike New

/TBH

[S4] – 40 mm – GPSCall Đặt HàngGoldPink Sport BandLike New

/TBH

[S4] – 40 mm – GPSCall Đặt HàngGoldPink LoopLike New

/TBH

[S4] – 40 mm – GPSCall Đặt HàngSilverWhite Sport BandLike New

/TBH

[S4] – 40 mm – GPSCall Đặt HàngSilverWhite LoopLike New

/TBH

[S4] – 44 mm – GPSCall Đặt HàngGrayBlack Sport BandLike New

/TBH

[S4] – 44 mm – GPSCall Đặt HàngGrayBlack LoopLike New

/TBH

[S4] – 44 mm – GPSCall Đặt HàngGoldPink Sport BandLike New

/TBH

[S4] – 44 mm – GPSCall Đặt HàngGoldPink LoopLike New

/TBH

[S4] – 44 mm – GPSCall Đặt HàngSilverWhite Sport BandLike New

/TBH

[S4] – 44 mm – GPSCall Đặt HàngSilverWhite LoopLike New

/TBH

[S4] – 40 mm – LTECall Đặt HàngGrayBlack Sport BandLike New

/TBH

[S4] – 40 mm – LTECall Đặt HàngGrayBlack LoopLike New

/TBH

[S4] – 40 mm – LTE8.800.000GoldPink Sport BandNew 100%TBH, Chưa qua sử dụng, No Box.

Sử dụng được Esim

[S4] – 40 mm – LTECall Đặt HàngGoldPink LoopLike New

/TBH

[S4] – 40 mm – LTECall Đặt HàngSilverWhite Sport BandLike New

/TBH

[S4] – 40 mm – LTECall Đặt HàngSilverWhite LoopLike New

/TBH

[S4] – 44 mm – LTECall Đặt HàngGrayBlack Sport BandLike New

/TBH

[S4] – 44 mm – LTECall Đặt HàngGrayPink LoopLike New

/TBH

[S4] – 44 mm – LTECall Đặt HàngGoldPink Sport BandLike New

/TBH

[S4] – 44 mm – LTECall Đặt HàngGoldPink LoopLike New

/TBH

[S4] – 44 mm – LTECall Đặt HàngSilverWhite Sport BandLike New

/TBH

[S4] – 44 mm – LTECall Đặt HàngSilverWhite LoopLike New

/TBH

[S4] – 40 mm – LTE – THÉPCall Đặt HàngGoldMilanese LoopLike New

/TBH

[S4] – 40 mm – LTE – THÉPCall Đặt HàngBlackMilanese LoopLike New

/TBH

[S4] – 44 mm – LTE – THÉP12.800.000GoldSport BandNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S4] – 44 mm – LTE – THÉP14.700.000GoldMilanese LoopNew 100%LL / Nguyên seal Zin
[S4] – 44 mm – LTE – THÉPCall Đặt HàngBlackSport BandLike New/

TBH

[S4] – 44 mm – LTE – THÉPCall Đặt HàngBlackMilanese LoopLike New/

TBH

TÊN SẢN PHẨMĐơn GiáMàu SắcLoại DâyTình TrạngGhi Chú
APPLE WATCH SERIES 3
[S3] – 38 mm – GPS5.700.000GrayBlack Sport BandNew 100%Nguyên seal Zin
[S3] – 38 mm – GPS5.700.000GrayBlack LoopNew 100%Nguyên seal Zin
[S3] – 38 mm – GPSCall Đặt HàngGoldPink Sport BandNew 100%
[S3] – 38 mm – GPSCall Đặt HàngGoldPink LoopNew 100%
[S3] – 38 mm – GPS5.700.000SilverWhite Sport BandNew 100%Nguyên seal Zin
[S3] – 38 mm – GPS5.700.000SilverWhite LoopNew 100%Nguyên seal Zin
[S3] – 42 mm – GPS6.600.000GrayBlack Sport BandNew 100%Nguyên seal Zin
[S3] – 42 mm – GPSCall Đặt HàngGrayBlack LoopNew 100%Nguyên seal Zin
[S3] – 42 mm – GPSCall Đặt HàngGoldPink Sport BandNew 100%Nguyên seal Zin
[S3] – 42 mm – GPSCall Đặt HàngGoldPink LoopNew 100%Nguyên seal Zin
[S3] – 42 mm – GPS6.600.000SilverWhite Sport BandNew 100%Nguyên seal Zin
[S3] – 42 mm – GPSCall Đặt HàngSilverWhite LoopNew 100%Nguyên seal Zin
[S3] – 38 mm – LTECall Đặt HàngGrayBlack Sport Band
[S3] – 38 mm – LTECall Đặt HàngGrayBlack Loop
[S3] – 38 mm – LTECall Đặt HàngGoldPink Sport Band
[S3] – 38 mm – LTECall Đặt HàngGoldPink Loop
[S3] – 38 mm – LTECall Đặt HàngSilverWhite Sport Band
[S3] – 38 mm – LTECall Đặt HàngSilverWhite Loop
[S3] – 42 mm – LTECall Đặt HàngGrayBlack Sport Band
[S3] – 42 mm – LTECall Đặt HàngGrayPink Loop
[S3] – 42 mm – LTECall Đặt HàngGoldPink Sport Band
[S3] – 42 mm – LTECall Đặt HàngGoldPink Loop
[S3] – 42 mm – LTECall Đặt HàngSilverWhite Sport Band
[S3] – 42 mm – LTECall Đặt HàngSilverWhite Loop
[S3] – 42 mm – LTE – THÉPCall Đặt HàngSilverSport Band
[S3] – 42 mm – LTE – THÉPCall Đặt HàngBlackSport Band
TÊN SẢN PHẨMĐơn GiáMàu SắcLoại DâyTình TrạngGhi Chú
APPLE WATCH SERIES 1
[S1] – 38 mm – THÉPCall Đặt HàngTrắngBlack Sport BandLike NewFull phụ kiện: Dây Zin & Sạc
[S1] – 38 mm – THÉPCall Đặt HàngĐenBlack Sport BandLike NewFull phụ kiện: Dây Zin & Sạc
[S1] – 42 mm – THÉP3.500.000TrắngBlack Sport BandLike NewFull phụ kiện: Dây Zin & Sạc
[S1] – 42 mm – THÉP3.500.000ĐenBlack Sport BandLike NewFull phụ kiện: Dây Zin & Sạc

IPHONE – NEW SEAL

TÊN SẢN PHẨMMàu SắcDung LượngGiáModelGhi Chú
iPhone 11GREEN64gbLL/A1 SIM
iPhone 11GREEN128gbLL/A1 SIM
iPhone 11PURPLE64gbLL/A1 SIM
iPhone 11PURPLE128gbLL/A1 SIM
iPhone 11RED64gbLL/A1 SIM
iPhone 11RED128gbLL/A1 SIM
iPhone 11BLACK64gbLL/A1 SIM
iPhone 11BLACK128gbLL/A1 SIM
iPhone 11WHITE64gbLL/A1 SIM
iPhone 11WHITE128gbLL/A1 SIM
iPhone 11YELLOW64gbLL/A1 SIM
iPhone 11YELLOW128gbLL/A1 SIM
iPhone 11 – PROGOLD64gbLL/A1 SIM
iPhone 11 – PROGOLD256gbLL/A1 SIM
iPhone 11 – PROSpace Gray64gbLL/A1 SIM
iPhone 11 – PROSpace Gray256gbLL/A1 SIM
iPhone 11 – PROMidnight Green64gbLL/A1 SIM
iPhone 11 – PROMidnight Green256gbLL/A1 SIM
iPhone 11 – PROSILVER64gbLL/A1 SIM
iPhone 11 – PROSILVER256gbLL/A1 SIM
iPhone 11 – PRO512GB512GBCall Đặt HàngLL/A1 SIM
iPhone 11 – PRO MAXGOLD64gbLL/A1 SIM
iPhone 11 – PRO MAXGOLD256gbLL/A1 SIM
iPhone 11 – PRO MAXSpace Gray64gbLL/A1 SIM
iPhone 11 – PRO MAXSpace Gray256gbLL/A1 SIM
iPhone 11 – PRO MAXMidnight Green64gbLL/A1 SIM
iPhone 11 – PRO MAXMidnight Green256gbLL/A1 SIM
iPhone 11 – PRO MAXSILVER64gbLL/A1 SIM
iPhone 11 – PRO MAXSILVER256gbLL/A1 SIM
iPhone 11 – PRO MAX512GB512GBCall Đặt HàngLL/A1 SIM
iPhone 11RED64gbLL/A1 SIM
iPhone 11RED128gbLL/A1 SIM
iPhone 11BLACK64gbLL/A1 SIM
iPhone 11BLACK128gbLL/A1 SIM
iPhone 11PURPLE64gbLL/A1 SIM
iPhone 11PURPLE128gbLL/A1 SIM
iPhone 11RED64gbLL/A1 SIM
iPhone 11RED128gbLL/A1 SIM
iPhone 11BLACK64gbLL/A1 SIM
iPhone 11BLACK128gbLL/A1 SIM
iPhone 11PURPLE64gbLL/A1 SIM
iPhone 11PURPLE128gbLL/A1 SIM
iPhone 11RED64gbLL/A1 SIM
iPhone 11RED128gbLL/A1 SIM
iPhone 11BLACK64gbLL/A1 SIM
iPhone 11BLACK128gbLL/A1 SIM
iPhone 11PURPLE64gbLL/A1 SIM
iPhone 11PURPLE128gbLL/A1 SIM
iPhone 11RED64gbLL/A1 SIM
iPhone 11RED128gbLL/A1 SIM
iPhone 11BLACK64gbLL/A1 SIM
iPhone 11BLACK128gbLL/A1 SIM
iPhone 11PURPLE64gbLL/A1 SIM
iPhone 11PURPLE128gbLL/A1 SIM
iPhone 11RED64gbLL/A1 SIM
iPhone 11RED128gbLL/A1 SIM
iPhone 11BLACK64gbLL/A1 SIM
iPhone 11BLACK128gbLL/A1 SIM
iPhone 11PURPLE64gbLL/A1 SIM
iPhone 11PURPLE128gbLL/A1 SIM
iPhone 11RED64gbLL/A1 SIM
iPhone 11RED128gbLL/A1 SIM
iPhone 11BLACK64gbLL/A1 SIM
iPhone 11BLACK128gbLL/A1 SIM

IPHONE – LIKE NEW

PHỤ KIỆN

TÊN SẢN PHẨMĐơn GiáMoldelTình TrạngGhi Chú
Apple Pencil 12.500.000New 100%Full Box
Apple Pencil 12.180.000Like NewFull phụ kiện

(Đầu chuyển + Đầu bút)

Apple Pencil 11.950.000Like NewKhông có phụ kiện
Apple Pencil 23.2500.00New 100%Full Box
Apple Pencil 22.650.000Like NewKhông hộp
Sạc Nhanh Pro Max [Cóc + Dây]850.000New 100%
Sạc Nhanh Pro Max [Cóc]430.000New 100%
Sạc Nhanh Pro Max [Dây]430.000New 100%
Đế Sạc Apple Watch
Hotline: 0988.443.789Zalo: 0988.443.789
Lên đầu trang
TOP