Apple Watch Series 5 bổ sung màn hình luôn bật, do đó, nó có thể hiển thị thời gian mọi lúc. Một la bàn bổ sung hỗ trợ điều hướng và cải thiện bài đọc độ cao. Các mô hình di động đạt được một chế độ SOS quốc tế.

Apple Watch 5 40mm (GPS) Viền Nhôm Bạc – Dây Trắng Chính hãng (MWV62)

Liên hệ

Apple Watch 5 40mm (GPS) Viền Nhôm Vàng – Dây Hồng Chính hãng (MWV72)

9.400.000
-25%

Apple Watch 5 40mm (GPS) Viền Nhôm Xám – Dây Đen Chính hãng (MWV82)

10.900.000 8.200.000
-23%

Apple Watch 5 40mm (GPS) Viền Nhôm Xám – Dây Nike Sport

10.900.000 8.500.000

Apple Watch 5 40mm (LTE) Thép Bạc – Dây Beryl

14.000.000

Apple Watch 5 40mm (LTE) Thép Bạc – Dây sport

14.000.000

Apple Watch 5 40mm (LTE) Viền Nhôm Bạc – Dây Trắng Chính hãng (MWWN2)

Liên hệ

Apple Watch 5 40mm (LTE) Viền Nhôm Vàng – Dây Hồng Chính hãng (Esim)

11.800.000

Apple Watch 5 40mm (LTE) Viền Nhôm Vàng – Dây Hồng Chính hãng (MWWP2)

9.300.000

Apple Watch 5 40mm (LTE) Viền Nhôm Xám – Dây Đen Chính hãng (MWWQ2)

Liên hệ

Apple Watch 5 40mm Ceramic (LTE) Gốm Trắng – Dây Sport Loop

33.000.000

Apple Watch 5 44mm (GPS) Viền Nhôm Bạc – Dây Trắng Chính hãng (MWVD2)

Liên hệ

Apple Watch 5 44mm (GPS) Viền Nhôm Vàng – Dây Hồng Chính hãng (MWVE2)

Liên hệ

Apple Watch 5 44mm (GPS) Viền Nhôm Xám – Dây Đen Chính hãng (MWVF2)

8.600.000
Mới

Apple Watch 5 44mm (LTE) Thép Bạc – Dây Sport (LL/A) nguyên seal fullbox hàng chính hãng

15.500.000

Apple Watch 5 44mm (LTE) Thép Đen – Dây Milanese Loop

14.000.000

Apple Watch 5 44mm (LTE) Thép Đen – Dây Milanese Loop (Esim)

15.000.000

Apple Watch 5 44mm (LTE) Thép Đen – Dây Sport

13.000.000

Apple Watch 5 44mm (LTE) Thép Đen – Dây Sport (Esim)

14.000.000

Apple Watch 5 44mm (LTE) Thép Đen – Milanese Loop Chính hãng (MWWL2)

Liên hệ
Mới

Apple Watch 5 44mm (LTE) Thép Vàng – Dây cao su Vàng Chính hãng (MWW52)

Liên hệ

Apple Watch 5 44mm (LTE) Viền Nhôm Bạc – Dây Trắng Chính hãng (MWVY2)

Liên hệ

Apple Watch 5 44mm (LTE) Viền Nhôm Vàng – Dây Hồng Chính hãng (MWW02)

9.900.000

Apple Watch 5 44mm (LTE) Viền Nhôm Xám – Dây Đen Chính hãng (Esim)

11.900.000